Sukcesy i osiągnięcia

Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Szkoła nie posiada formularza kontaktowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Hanna Dziedzic-Marcińska
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: 523515615

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach, 88-150 Polanowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 523515615

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia w tym dwoma można wejść. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy szkoły, natomiast wejście drugie służy dzieciom, aby korzystać z boiska szkolnego. Przed budynkiem znajduje miejsce parkingowe. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Po korytarzach istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Szkoła nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Strona internetowa szkoły będzie dostosowywana do wymagań prawnych.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Aplikacje mobilne

 • Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Dziennik UONET+

kruszwica

Dodatkowe dni wolne

 

17.06.2022r.

 

Drzwi Otwarte

b/d

Realizowane programy

 

kruszwica

kruszwica

kruszwica

kruszwica

kruszwica

Licznik odwiedzin

1008681
Dzisiaj
Wczoraj
Wizyt w tygodniu
Miniony tydzień
Wizyt w miesiącu
Miniony miesiąc
Suma wizyt
70
319
4391
977950
6366
14721
1008681
Your IP: 34.239.151.124
2024-06-15 09:49