Regulamin

Regulamin XIV Gminnego Konkursu Małych Form Teatralnych

(Teatr Jednego Aktora)

 o Puchar Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej Gminy Kruszwica

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych gminy Kruszwica.
 2. Celem konkursu jest:
 • popularyzacja twórczości polskich poetów,
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich,
 • wyszukiwanie i promowanie młodych poetów,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • wdrażanie do tworzenia i prezentowania kreacji aktorskich,
 • rozwijanie wyobraźni, kształcenie dykcji,
 • wdrażanie do celowego i umiejętnego wykorzystania rekwizytów, kostiumów.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs będzie przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych:

- uczniowie kl. I - II (maksymalnie 2 osoby),

- uczniowie kl. III – IV (maksymalnie 2 osoby),

- uczniowie kl. V – VI (maksymalnie 2 osoby),

- uczniowie kl. VII – VIII (maksymalnie 2 osoby),

 • każdą placówkę może reprezentować maksymalnie 8 uczestników po 2 w każdej kategorii wiekowej.
 • teksty prezentowane w konkursie (poezja lub proza) muszą być polskich autorów,
 • czas prezentacji wykonawcy na scenie nie może przekroczyć 4 minut,
 • prezentacje utworów mogą być wzbogacone o środki wyrazu teatralnego, np.: ruch, gest, rekwizyty, kostiumy, o ile służą one twórczej interpretacji, repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej i adekwatny do poziomu intelektualnego dziecka,
 • ważna jest oryginalność wykonania, własna interpretacja utworu oraz kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny,
 • same recytacje, pozbawione gry aktorskiej, nie będą podlegały ocenie Jury,
 • Jury zastrzega sobie prawo przerwania występu uczestnika w razie przekroczenia czasu prezentacji.
 1. Komisja powołana przez organizatorów będzie oceniać:
 • - dobór repertuaru,
 • - kulturę słowa,
 • - dykcję,
 • - interpretację,
 • - grę aktorską,
 • - ogólny wyraz artystyczny.
 1. Termin i miejsce konkursu:

- 23 kwietnia 2022 roku, godz. 10.00.

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej (wzór w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 11.04.2022 r. na adres szkoły (do wyboru) :

Oryginał oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu. Niedostarczenie wyżej wspomnianego oświadczenia eliminuje uczestnika z udziału w konkursie.

 1. Nagrody

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział, a laureaci I, II, III miejsca nagrody, w tym puchary za zwycięstwo w swojej kategorii wiekowej. Spośród laureatów pierwszych miejsc Jury wybierze zdobywcę Pucharu GRAND PRIX ufundowanego przez Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania miejsca lub wyróżnienia.

      7.Dokumentacja związana z konkursem przechowywana jest w placówce organizatora przez okres jednego rok

 

Wzór Karty Zgłoszenia

Oświadczenie

Dziennik UONET+

kruszwica

Dodatkowe dni wolne

 

17.06.2022r.

 

Drzwi Otwarte

b/d

Realizowane programy

 

kruszwica

kruszwica

kruszwica

kruszwica

kruszwica

Licznik odwiedzin

995736
Dzisiaj
Wczoraj
Wizyt w tygodniu
Miniony tydzień
Wizyt w miesiącu
Miniony miesiąc
Suma wizyt
191
193
384
967592
8142
19865
995736
Your IP: 34.239.158.223
2024-05-20 16:42